Pocetna strana
organizacija
linkovi
kontakt
D O B R O   D O Š L I   N A   S T R A N I C E   V O J V O Đ A N S K O G    T E N I S K O G   S A V E Z A    
Adresar klubova TSV

Turniri-Propozicije-Statusi

Pravilnici za 2013g-Statut
Veterani VTS 2021
Sudije su na stranici TSS
Treneri
Galerija slika
Arhiva
Rang liste sa sajta TSS
Igrači TSVOTKAZUJE SE
OP KIKINDE - ZELENI NIVO ZA DEČAKE
KOJI JE TREBAO DA SE ODRŽI 19.06.2021.g
U KIKINDI
ZBOG MALOG BROJA PRIJAVLJENIH IGRAČA (6)


SEMINAR ZA TRENERSKU "C" LICENCU
Trenerski odbor Teniskog saveza Srbije objavljuje da će se u periodu od
8-11. jula 2021. godine održati seminar za trenersku C licencu.

Seminar će biti održan na terenima Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u Beogradu (Košutnjak). Cena seminara je 18.000 RSD, a plaćanje je isključivo preko žiro računa. Svi prijavljeni treneri su obavezni da dodju na početak seminara, 8.07. u 10:00 časova. Teniska oprema je obavezna. Prisustvo seminaru sva 4 dana je obavezno! Zbog situacije vezane za korona virus, maksimalan broj kandidata na seminaru je 25, tako da će prisustvo seminaru obezbediti prvih 25 kandidata koji uplate kotizaciju.
PODACI ZA UPLATE:
PRIMALAC: TENISKI SAVEZ SRBIJE, BULEVAR DESPOTA STEFANA 62-64, BEOGRAD
SVRHA UPLATE: KOTIZACIJA ZA SEMINAR ZA TRENERSKU C LICENCU
Tekući račun : 165-5991-17 ADDIKO BANKA
IZNOS: 18.000,00 RSD
Prijave za seminar na mejl adresu trenerski.odbor@teniskisavez.com
Rok za prijavu i uplatu kotizacije je 06.07.2021. godine
Uslovi za prijavu na seminar:
- Da je kandidat/kandidatkinja punoletan(na)
- Ima završenu srednju školu
Prilikom prijave potrebno je dostaviti:
- Ime i prezime
- Datum rođenja
- Ime kluba ( ako kandidat/kandidatkinja radi u teniskom klubu)OBAVEŠTENJE
OD 01.06.2021. VIŠE NIJE AKTIVAN MAIL SAVEZA
tsv@eunet.rs
te Vas molimo da ubuduće sve mailove šaljete na
tenisvojvodine@gmail.com

KOORDINATORI TURNIRA
U Novom Sadu je 09.06.2021.g je uspešno održano osposobljavanje osoba za Koordinatora turnira, koja će imati ovlašćenja da na turnirima II I III kategorije, kao i Mini tenis, vodi brigu o sprovođenju pravila teniskih takmičenja. Na obuci je osposobljeno 24 učesnika.
SPISAK KOORDINATORA TURNIRASVIM OSPOSOBLJENIM KOORDINATORIMA
ŽELIMO USPEŠAN RAD NA TURNIRIMA !!


JUNIORSKA EKIPNA TAKMIČENJA 14 i 18 GODINA

KVALIFIKACIONI TURNIRI PO REGIONIMA SE IGRAJU:
18 GODINA - OD 30.06.2021.g           14 GODINA - OD 05.08.2021.g

18 GODINA
14 GODINA
Rok za prijavu namere učešća
16.06.2021.g
Rok za prijavu namere učešća
21.07.2021.g
Rok za prijavu igrača ekipa (od 3 do 6) 23.06.2021.g
Rok za prijavu igrača ekipa (od 3 do 6)
28.07.2021.g
Format jednog ekipnog meča
3 singl + 1 dubl
Format jednog ekipnog meča
3 singl + 1 dubl

UVODNO PISMO DIREKTORA EKIPNIH TAKMIČENJA - PISMO
ROKOVI EKIPNIH TAKMIČENJA - TABELA
ODLUKA O VISINI KOTIZACIJE
ZA LETNJE TURNIRE 2021.g IZ KALENDARA VTS

Upravni odbor Vojvođanskog teniskog saveza je na svojoj elektronskoj sednici doneo odluku o povećanju kotizacija ze letnje turnire.
Odluku možete preuzeti     OVDENa stranicama Mini Tenis 10s možete preuzeti
TSS Pravilnik takmičenja - U10, kao i
"Liste dostignuća" (koje zamenjuju Rang liste)


REGISTRACIJA IGRAČA ZA 2021. GODINU
TAKMIČARI MOGU DA SE REGISTRUJU ZA 2021. GODINU
UKOLIKO JE KLUB ZA KOJI SE REGISTRUJU UPLATIO GODIŠNJU ČLANARINU ZA 2021. GODINU

OBRAZAC- Zahtev za registraciju igrača


OBRAZAC-LEKARSKI PREGLED


PRAVILNIK O ZDRAVSTVENOJ SPOSOBNOSTI TAKMIČARA


PRI PRVOJ REGISTRACIJI JE OBAVEZAN IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE ROĐENIH


TAKMIČARI SA TERITORIJE AP VOJVODINE
uplatu za registraciju vrše
ISKLJUČIVO na tekući račun VTS
200-2387970101001-43

PRIMERAK UPLATNICE ZA REGISTRACIJU TAKMIČARA


TROŠKOVI IZRADE TAKMIČARSKE LEGITIMACIJE:
ZA KATEGORIJE 12g - 14g - 16g - 18g je 2.500,00 dinara

IGRAČI KOJI IGRAJU PO 10s PROGRAMU -
NE PLAĆAJU REGISTRACIJU
ZELENI NIVO - 2011. i 2012. godište;
r NARANDŽASTI NIVO - 2013. godište
r CRVENI NIVO - 2014. i mladje godište


Lekarski pregled u skladu sa Zakonom Republike Srbije važi maksimalno 6 meseci.
Teniski savez Srbije će smatrati za validan samo formular (Potvrda o obavljenom lekarskom pregledu)
koji je overen od strane Specijaliste koji je ovlašćen za preglede

TAKMIČARI ĆE MOĆI DA SE PRIJAVLJUJU NA TURNIRE
SAMO U TOKU VAŽENJA LEKARSKOG PREGLEDA

Igrači neće moći da dobiju takmičarsku legitimaciju bez validne mail adrese
koja je JASNO I ŠTAMPANIM SLOVIMA napisana u formularu za registraciju igrača

VIŠE INFORMACIJA MOŽETE VIDETI NA STRANICI TSS


 

 


VOJVOĐANSKI TENISKI SAVEZ
Bulevar Jovana Dučića 35
21000 Novi Sad
021/6614-137
tenisvojvodine@gmail.com
© Sva prava na objavljeni sadržaj zadržava Vojvođanski Teniski Savez