Pocetna strana
organizacija
linkovi
kontakt
D O B R O   D O Š L I   N A   S T R A N I C E   V O J V O Đ A N S K O G    T E N I S K O G   S A V E Z A    
Adresar klubova TSV

Turniri-Propozicije-Statusi

Pravilnici za 2013g-Statut
Veterani TSV 2013.
Sudije su na stranici TSS
Treneri
Galerija slika
Arhiva
Rang liste sa sajta TSS
Igrači TSV


TURNIR OP "SIVCA" - CRVENI NIVO
U ORGANIZACIJI TK"SIVAC" SE ODRŽAVA 24.03.2018.g

Turnir će se održati u sportskoj hali osnovne škole "22.Oktobar" u Sivcu.
Turnir se ne boduje za rang listu i mogu učestvovati svi zainteresovani
bez obzira da li su registrovani ili nisu. Turnir se ne nalazi u kalendaru VTS.
Upis je u subotu 24.03.- na licu mesta u vremenu od 08:00 do 09:00

Kontakt telefon je: 060/3712111REDOVNA SKUPŠTINA
VOJVOĐANSKOG TENISKOG SAVEZA


Predsednik Skupštine Vojvođanskog teniskog saveza Milan Jerinkić je
na osnovu člana 44. stav 2. Statuta Vojvođanskog teniskog saveza doneo odluku
o sazivanju redovne sednice Skupštine VTS, za 2018. godinu.

Sednica redovne Skupštine VTS će se održati 31. marta 2018. godine u 12 časova
u velikoj sali (sala na III spratu) Sportskog saveza Vojvodine
ulica Masarikova 25 u Novom Sadu.

OTVOREN JE KONKURS ZA TURNIRE
IZ LETNJEG KALENDARA VTS 2018. GODINE

Klubovima je poslat mail sa konkursnom dokumentacijom.
Rok za slanje popunjenog obrasca za dodelu turnira je
ČETVRTAK 22. MART 2018.g
Popunjen konkursni obrazac se šalje
ISKLJUČIVO NA MAIL: prijaveiodjave@gmail.com


Konkursni obrazac možete preuzeti OVDE

UPRAVNI ODBOR VETERANSKE SEKCIJE VTS
JE DONEO ODLUKU O PROMENI FORMATA TAKMIČENJA U 2018. GODINI
KAO I O DODELI TURNIRA KLUBOVIMA I KOTIZACIJI ZA TURNIRE

VIŠE MOŽETE POGLEDATI NA STRANICI VETERANSKE SEKCIJE VTS


SEMINAR TRENERA ZA POLAGANJE "C" LICENCE

Trenerski odbor Teniskog saveza Srbije organizuje seminar
za trenersku C licencu u periodu od 22 - 25. marta 2018.
Seminar će se održati u Beogradu.
Tačno vreme početka kao i mesto održavanja biće naknadno objavljeni.
Cena seminara je 150€ u dinarskoj protivvrednosti.


Prijave slati na: trenerski.odbor@teniskisavez.com


"NO SERVICE NET RULL"
Takmičarski odbor Teniskog saveza Srbije je na sugestiju Stručnog odbora TSS
i u skladu sa novim Pravilima ITF i TE za 2018. godinu doneo
ODLUKU
DA SE NA SVIM POJEDINAČNIM TURNIRIMA, DRŽAVNIM PRVENSTVIMA SRBIJE
KOJA SE IGRAJU U DECEMBRU MESECU 2017. GODINE KAO I NA SVIM TURNIRIMA
U SRBIJI KOJI SE ODRŽAVAJU OD 01.01.2018. GODINE IZ SVIH KALENDARA
(TSS+REGIONALNI KALENDARI)
PRIMENJUJE PRAVILO
,,NO SERVICE NET RULL''
SERVIS UDARAC PRILIKOM KOG LOPTA POGODI VRH MREŽE PRILIKOM SERVISA
I POTOM ODSKOČI U ISPRAVNO SERVIS POLJE
SMATRA SE ISPRAVNIM SERVIS UDARCEM BEZ PONAVLJANJA ISTOG


REGISTRACIJA IGRAČA ZA 2018. GODINU

TAKMIČARI MOGU DA SE REGISTRUJU ZA 2018. GODINU
UKOLIKO JE KLUB ZA KOJI SE REGISTRUJU UPLATIO GODIŠNJU ČLANARINU ZA 2018. GODINU

OBRAZAC- Zahtev za registraciju igrača

OBRAZAC-LEKARSKI PREGLED


PRAVILNIK O ZDRAVSTVENOJ SPOSOBNOSTI TAKMIČARA


PRI PRVOJ REGISTRACIJI JE OBAVEZAN IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE ROĐENIH


TAKMIČARI SA TERITORIJE AP VOJVODINE
uplatu za registraciju vrše
ISKLJUČIVO na tekući račun VTS
200-2387970101001-43

PRIMERAK UPLATNICE ZA REGISTRACIJU TAKMIČAR
A


TROŠKOVI IZRADE TAKMIČARSKE LEGITIMACIJE:

ZA KATEGORIJE IGRAČA 12-14-16-18g je 2.500,00 dinara

ZELENI NIVO - 2008. i 2009. godište je 1.000,00 dinara
r
NARANDŽASTI NIVO - 2010. godište
je 1.000,00 dinara
r
CRVENI NIVO - 2011. i mladje godište je 1.000,00 dinara


Lekarski pregled u skladu sa Zakonom Republike Srbije važi maksimalno 6 meseci.
Teniski savez Srbije će smatrati za validan samo formular (Potvrda o obavljenom lekarskom pregledu)
koji je overen od strane Specijaliste koji je ovlašćen za preglede

TAKMIČARI ĆE MOĆI DA SE PRIJAVLJUJU NA TURNIRE
SAMO U TOKU VAŽENJA LEKARSKOG PREGLEDA

Igrači neće moći da dobiju takmičarsku legitimaciju bez validne mail adrese
koja je JASNO I ŠTAMPANIM SLOVIMA napisana u formularu za registraciju igrača

VIŠE INFORMACIJA MOŽETE VIDETI NA STRANICI TSS 

 


VOJVOĐANSKI TENISKI SAVEZ
Bulevar Jovana Dučića 35
21000 Novi Sad
021/6614-137
tsv@eunet.rs

© Sva prava na objavljeni sadržaj zadržava Vojvođanski Teniski Savez