Pocetna strana
organizacija
linkovi
kontakt
D O B R O   D O Š L I   N A   S T R A N I C E   V O J V O Đ A N S K O G    T E N I S K O G   S A V E Z A    
Adresar klubova TSV

Turniri-Propozicije-Statusi

Pravilnici za 2013g-Statut
Veterani VTS 2019
Sudije su na stranici TSS
Treneri
Galerija slika
Arhiva
Rang liste sa sajta TSS
Igrači TSV

OTKAZAN JE TURNIR
OP KIKINDE CRVENI NIVO

ZBOG MALOG BROJA PRIJAVLJENIH IGRAČICA-IGRAČA


REZULTATI  EKIPNIH TAKMIČENJA
TSB i VTS DO 18 GODINA

preuzmi

EKIPNO TAKMIČENJE DO 14g
Prijava ekipe (ako do sad niste uradili) je do ponedeljka 20. maja.
Prijava sastava ekipe se popunjava u excel formularu koji se nalazi u prilogu.
Pre nego što pošaljete sastav u obavezi ste da proverite registracije i lekarske preglede
igrača koje prijavljujete.
Sve prijave ekipa šaljete isključivo na mail: ekipna.takmicenja@teniskisavez.com
Prijava za organizaciju takmičenja je otvorena do 23. maja, nakon čega će Takmičarski odbor TSS doneti odluku koji klubovi u okviru svakog regiona će biti ko-organizator.
Želim da Vas podsetim da klub koji pomogne u organizaciji (ustupi terene) nema dodatne troškove za organizaciju takmičenja. Troškove za lopte (ostaju klubu), sudijske takse itd. snosi TSS. Takođe klub koji se prijavi za organizaciju kvalifikacija ima prioritet prilikom dodele turnria iz letnjeg kalendara TSS. Klub u kojem se odigrava kvalifikacioni turnir nije u obavezi da učestvuje u samom takmičenju.
Sve dodatne informacije možete dobiti na mail direktor.ekipnih@teniskisavez.com
ili instagram strana #ekipna takmicenja TSS

Stefan Čukić - Direktor ekipnih takmičenja
direktor.ekipnih@teniskisavez.com
tel: +381638510011
Skype: stefancukic


 

REGISTRACIJA IGRAČA ZA 2019. GODINU
TAKMIČARI MOGU DA SE REGISTRUJU ZA 2019. GODINU
UKOLIKO JE KLUB ZA KOJI SE REGISTRUJU UPLATIO GODIŠNJU ČLANARINU ZA 2019. GODINU

OBRAZAC- Zahtev za registraciju igrača


OBRAZAC-LEKARSKI PREGLED


PRAVILNIK O ZDRAVSTVENOJ SPOSOBNOSTI TAKMIČARA


PRI PRVOJ REGISTRACIJI JE OBAVEZAN IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE ROĐENIH


TAKMIČARI SA TERITORIJE AP VOJVODINE
uplatu za registraciju vrše
ISKLJUČIVO na tekući račun VTS
200-2387970101001-43

PRIMERAK UPLATNICE ZA REGISTRACIJU TAKMIČARA


TROŠKOVI IZRADE TAKMIČARSKE LEGITIMACIJE:

ZA KATEGORIJE 12g - 14g - 16g - 18g je 2.500,00 dinara

ZELENI NIVO - 2009. i 2010. godište je 1.000,00 dinara
r
NARANDŽASTI NIVO - 2011. godište
je 1.000,00 dinara
r
CRVENI NIVO - 2012. i mladje godište je 1.000,00 dinara


Lekarski pregled u skladu sa Zakonom Republike Srbije važi maksimalno 6 meseci.
Teniski savez Srbije će smatrati za validan samo formular (Potvrda o obavljenom lekarskom pregledu)
koji je overen od strane Specijaliste koji je ovlašćen za preglede

TAKMIČARI ĆE MOĆI DA SE PRIJAVLJUJU NA TURNIRE
SAMO U TOKU VAŽENJA LEKARSKOG PREGLEDA

Igrači neće moći da dobiju takmičarsku legitimaciju bez validne mail adrese
koja je JASNO I ŠTAMPANIM SLOVIMA napisana u formularu za registraciju igrača

VIŠE INFORMACIJA MOŽETE VIDETI NA STRANICI TSS
 

 


VOJVOĐANSKI TENISKI SAVEZ
Bulevar Jovana Dučića 35
21000 Novi Sad
021/6614-137
tsv@eunet.rs
tenisvojvodine@gmail.com
© Sva prava na objavljeni sadržaj zadržava Vojvođanski Teniski Savez