pocetna
organizacija
linkovi
kontakt
O    V O J V O Đ A N S K O M     T E N I S K O M     S A V E Z U
adresar
turniri
propisi
Dokumenta
veterani
treneri
galerija
arhiva

 


VOJVOĐANSKI TENISKI SAVEZ 

Osnovan 27. februara 1949. godine u Novom Sadu, pod nazivom
POKRAJINSKI ODBOR TENISKOG ODBORA SRBIJE ZA VOJVODINU.
U Vojvodini je te godine postojalo 5 teniskih društava sa 120 registrovanih članova...........................više


 
ODRŽANA JE REDOVNA SKUPŠTINA TENISKOG SAVEZA VOJVODINE
Sportski savez Vojvodine je u petak (31.03.2017) bio domaćin delegatima
Skupštine Teniskog saveza Vojvodine, koja je održana u velikoj sali
dugogodišnjeg sportskog zdanja.


Skupštinom je predsedavao Predsednik TSV Milan Jerinkić.
Izveštaj o radu TSV za 2016. podneo je Generalni sekretar Dušan Milojković,
Finansijski izveštaj je obrazložio Predsednik Nadzornog odbora Stevan Pavlov.
Izveštaj o radu Veteranske sekcije je podneo Đorđe Motok dok je
predlog Programa rada i Finansijskog plana za 2017 godinu podneo
Generalni sekretar Dušan Milojković.

Predsednik TSV, Milan Jerinkić, je pored izmena i dopuna u Statutu Saveza
koji su usklađeni sa Zakonom o sportu predložio i novi naziv Saveza
- VOJVODJANSKI TENISKI SAVEZ -
koji su svi prisutni jednoglasno usvojili

Dnevni red je glasio:
- Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice;
- Usvajanje izmena i dopuna Statuta Saveza;
- Usvajanje Završnog računa i Izveštaja Nadzornog odbora za 2016g;
- Usvajanje izveštaja o radu TSV u 2016. g;
- Usvajanje izveštaja komisija (takmičarski, veteranski) za 2016g;
- Usvajanje Programa rada i Finansijskog plana za 2017.g;


Preko 50% klubova poslalo je svoje delegate koji su za nepuna dva sata
sve tačke dnevnog reda usvojili jednoglasno.
Skupština je protekla u izuzetno konstruktivnoj i pozitivnoj atmosferi.


PRVA SEDNICA
UPRAVNOG ODBORA

U NOVOM SAZIVU

U Šidu je 19.05.2015.g održana sednica Upravnog odbora TSV, na kojoj su pored tekućih
pitanja razmatrana i pitanja sve težeg rada i materijalnog funkcionisanja teniskih klubova
u AP Vojvodini. Te je UO TSV doneo odluku da se svim klubovima uputi dopis da se mogu prijaviti na Konkurs Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu AP Vojvodine
http://www.sio.vojvodina.gov.rs za sufinansiranje svih vrsta projekata.

Takođe su primljeni novi članovi u Teniski savez Vojvodine: teniski klub "SAVA" iz Sremske Mitrovice, teniski klub "HAJDUK" iz Kule, tneiski klub "NEC-NS" iz Novog Sada kao i USLOVNO teniski klub "BUDJANOVCI" iz Budjanovaca jer isti nema svu potrebnu dokumentaciju za prijem u članstvo.
Sednici Upravnog odbora TSV su pored članova prisustvovali i     
Predsednik TSV Milan Jerinkić, Podpredsednik TSV Aleksandar Mojsejev.

 

 

VOJVOĐANSKI TENISKI SAVEZ
Pionirska 1
21000 Novi Sad
021/6614-137
tenisvojvodine@gmail.com

© Sva prava na objavljeni sadržaj zadržava Vojvođanski teniski savez