Pocetna strana
organizacija
linkovi
kontakt
D O B R O   D O Š L I   N A   S T R A N I C E   V O J V O Đ A N S K O G    T E N I S K O G   S A V E Z A    
Adresar klubova TSV

Turniri-Propozicije-Statusi

Pravilnici za 2013g-Statut
Veterani TSV 2013.
Sudije su na stranici TSS
Treneri
Galerija slika
Arhiva
Rang liste sa sajta TSS
Igrači TSV
"NO SERVICE NET RULL"
Takmičarski odbor Teniskog saveza Srbije je na sugestiju SO TSS
i u skladu sa novim Pravilima ITF i TE za 2018. godinu doneo
ODLUKU
DA SE NA SVIM POJEDINAČNIM TURNIRIMA U SRBIJI
KOJI SE ODRŽAVAJU OD 01.01.2018. GODINE IZ SVIH KALENDARA
(TSS+REGIONALNI KALENDARI)
PRIMENJUJE PRAVILO
,,NO SERVICE NET RULL''
SERVIS UDARAC PRILIKOM KOG LOPTA POGODI VRH MREŽE PRILIKOM SERVISA
I POTOM ODSKOČI U ISPRAVNO SERVIS POLJE
SMATRA SE ISPRAVNIM SERVIS UDARCEM BEZ PONAVLJANJA ISTOG


REGISTRACIJA IGRAČA ZA 2018. GODINU

TAKMIČARI MOGU DA SE REGISTRUJU ZA 2018. GODINU
UKOLIKO JE KLUB ZA KOJI SE REGISTRUJU UPLATIO GODIŠNJU ČLANARINU ZA 2018. GODINU

OBRAZAC- Zahtev za registraciju igrača

OBRAZAC-LEKARSKI PREGLED


PRAVILNIK O ZDRAVSTVENOJ SPOSOBNOSTI TAKMIČARA


PRI PRVOJ REGISTRACIJI JE OBAVEZAN IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE ROĐENIH


TAKMIČARI SA TERITORIJE AP VOJVODINE
uplatu za registraciju vrše
ISKLJUČIVO na tekući račun VTS
200-2387970101001-43

PRIMERAK UPLATNICE ZA REGISTRACIJU TAKMIČAR
A


TROŠKOVI IZRADE TAKMIČARSKE LEGITIMACIJE:

ZA KATEGORIJE IGRAČA 12-14-16-18g je 2.500,00 dinara

ZELENI NIVO - 2008. i 2009. godište je 1.000,00 dinara
r
NARANDŽASTI NIVO - 2010. godište
je 1.000,00 dinara
r
CRVENI NIVO - 2011. i mladje godište je 1.000,00 dinara


Lekarski pregled u skladu sa Zakonom Republike Srbije važi maksimalno 6 meseci.
Teniski savez Srbije će smatrati za validan samo formular (Potvrda o obavljenom lekarskom pregledu)
koji je overen od strane Specijaliste koji je ovlašćen za preglede

TAKMIČARI ĆE MOĆI DA SE PRIJAVLJUJU NA TURNIRE
SAMO U TOKU VAŽENJA LEKARSKOG PREGLEDA

Igrači neće moći da dobiju takmičarsku legitimaciju bez validne mail adrese
koja je JASNO I ŠTAMPANIM SLOVIMA napisana u formularu za registraciju igrača

VIŠE INFORMACIJA MOŽETE VIDETI NA STRANICI TSS 

 


VOJVOĐANSKI TENISKI SAVEZ
Bulevar Jovana Dučića 35
21000 Novi Sad
021/6614-137
tsv@eunet.rs

© Sva prava na objavljeni sadržaj zadržava Vojvođanski Teniski Savez